Tag Archives: uitdagend

Werken met doelen: 4 soorten

Op school werken we met 4 type doelen: Vaardigheidsdoelen (vaststellen streefscores en bespreken op groepsniveau en op schoolniveau) Dit is een relatieve normering ten opzichte van anderen die dezelfde genormeerde toets maken. De vaardigheidsscore die hoort bij de doelen geeft … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , , , , | Leave a comment

Uitdaging

Mijn doel is altijd geweest: kinderen boeien en uitdagen. Niet met rood afvinken wat ze fout hebben gedaan, maar stimuleren om op een eigen manier en tempo stof tot zich te laten nemen en te verwerken. Dat valt niet altijd … Continue reading

Posted in Blog, creatief, verhalen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Leerlingen betrekken en uitdagen: 5 tips die werken!

Het nieuwe schooljaar begint binnenkort. Je wilt dat je leerlingen betrokken zijn bij de lessen die je geeft, je wilt ze uitdagen en ervoor zorgen dat ze leren leuk vinden en het beste uit zichzelf halen. Elke dag les uit … Continue reading

Posted in Blog, creatief | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wat wil jij jouw leerlingen leren?

Wat leren we onze leerlingen op school eigenlijk?Onze methodes komen vaak niet verder dan feitenkennis, begrippenkennis en het toepassen daarvan in een eenvoudige opdracht. En daarmee doen we onze leerlingen te kort! Zeker hen die wat uitdaging nodig hebben. Het … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , , , | Leave a comment